SQ college

כחברה שחרטה על דגלה את תחום המחקר היישומי, אנו מעניקים ללקוחותינו, מיישמי SQM, כלים ומיומנויות:

  • במחקר ובניתוח נתונים
  • בשיטות תחקור ולמידה
  • במשוב
  • בהנעה לשינוי

לפי SQM, כל מנהל בחזית העשיה יכול להפיק משמעויות מנתונים ולתכנן מתוכם תוכנית עבודה תוך התמקדות בנושאים שחשוב לטפל בשלב ראשון. על ידי כך נוכל להפוך את המידע לידע ואותו לתרגם לתוכנית שיפור.

אין צורך להזמין ניתוחים מורכבים מחברת המחקר. ההדרכות שמעביר הצוות המקצועי של SQ על הכלים שבמערכת ה- BI האינטואיטיבית SQ online, יכול המנהל לקדם שיפור אצלו במחלקה, בצוות, בסניף וכו' בקלות, בכל זמן ובעצמעות מירבית.

ההדרכות ניתנות כחלק מתהליך התנעת SQM וכוללות גם הסמכה בשיטה של מובילי התהליך בארגון כדי שיוכלו לשמר ידע לאורך זמן.

בהדרכות ההסמכה מועברות :

  • מיומנויות לתחקור אירועים חריגים וטיפול נכון שהופך משבר להזדמנות.
  • מיומנות בהעברת משוב לנציגים/עובדים לאור משוב.
  • מיומנויות בהנעה לפעולה- כדי לחזק את המחויבות של נציגי השטח להירתם לעשיית שינוי לאור הממצאים.

בעידן של עודף מידע וריבוי מקורות מדידה, חשוב להשכיל לתרגם את המידע לידע ואותו לתרגם לתוכנית שיפור יעילה ומועילה.

לשם כך נועדה תוכנית ההדרכה כחלק מהטמעת תהליך SQM אצלכם בארגון.

השביל שלכם להצלחה.

נסו בעצמכם

השתמשו בדמו שלנו כדי לדמות כיצד המערכת עובדת.
site/showDemo
Share |
© 2010 Copyright כל הזכויות על התכנים באתר שמורות לחברת SQ איכות השירות.
מונסייט תוכנה בע"מ בניית אתר