מדד הביורוקרטיה, סיכום ממצאי רבעון 2 2012

מבוצע ע"י SQ ולשכות המסחר ת"א

מדד הביורוקרטיה בסיכום הרבעון השני של 2012: הכי ביורוקרטי לעסקים - מערכת בתי המשפט, הכי נוח לעסקים - משרד התמ"ת

מדד הביורוקרטיה של לשכת המסחר ת"א והמרכז ו- SQ בסיכום הרבעון השני של 2012- האטה במגמת השיפור באיכות השירות. כ 40% מהעסקים סבורים כי הביורוקרטיה במשרדי הממשלה פוגעת במידה רבה עד רבה מאוד בעסקיהם.

לין: מחיר הביורוקרטיה למשק גבוה מאד ופוגע בהתנהלות העסקית. "על רוה"מ וממשלת ישראל מוטלת אחריות אישית וישירה לטיפול בבעיה. עליהם לקבל החלטת ממשלה שתחייב את כל הרגולאטורים להקפיא כל רגולציה נוספת באופן ראשוני לתקופה בת חצי שנה. בתקופה זו יש לנכות עשבים שוטים וטורדניים שאינם משרתים את האינטרס הציבורי.


מסיכום הרבעון השני לשנת 2012 של מדד הביורוקרטיה של לשכת המסחר ת"א והמרכז, המבוצע באמצעות חברת SQ "השביל שלך להצלחה", וגיאוקרטוגרפיה, עולה כי המדד רשם ברבעון זה האטה במגמת השיפור בשירות אחרי עליה של שלושה רבעונים ברציפות, והציג תוצאה נמוכה במעט מהרבעון הקודם (שרשם את הציון הגבוה ביותר 6.84 מאז תחילת המדידות בשנת 2008) עם ציון כולל של 6.80.

עוד עולה מהממצאים כי משרדי התמ"ת, האוצר-רשות המסים, הבריאות ומערכת בתי המשפט שמרו ברבעון הנוכחי על יציבות בהתנהלות הביורוקרטית. לעומת זאת, הביטוח הלאומי מציג ירידה ואילו משרדי התחבורה והפנים רושמים עליה. משרד התמ"ת שומר על רמת שירות טובה וממשיך להוביל את המדד ביחד עם משרד התחבורה שמראה שיפור ברבעונים האחרונים.

לדברי עו"ד אוריאל לין, נשיא לשכת המסחר ת"א והמרכז ואיגוד לשכות המסחר, מחיר הביורוקרטיה למשק גבוה מאד ופוגע במידה רבה בהתנהלות העסקית. "על ראש הממשלה וממשלת ישראל מוטלת אחריות אישית וישירה לטיפול בבעיית הביורוקרטיה. לא מדובר בהוצאה כספית אלא בניהול נכון הכולל הנחיות עם עקרונות עבודה נכונים".

לין ציין כי הגיש לראש הממשלה הצעה לצמצום הביורוקרטיה: "יש לקבל החלטת ממשלה שתחייב את כל הרגולאטורים להקפיא כל רגולציה נוספת באופן ראשוני לתקופה בת חצי שנה. בסריקה יסודית וקפדנית יבוטלו סעיפים מיותרים וטורדניים ויפושטו סעיפים מסורבלים בהיקף של 10% לפחות מכלל ההוראות הרגולטוריות הקיימות. אין הכוונה לביטול הוראות מהותיות המגנות על הציבור אלא בדרישות מיותרות ומסורבלות שאינן משרתות מטרה אמיתית." לדבריו, בתקופה זו יש לנכות עשבים שוטים וטורדניים שאינם משרתים את האינטרס הציבורי.

לדברי שי חיון, מנכ"ל SQ "מדד הבירוקרטיה ברבעון 2 2012 עומד על 6.80. ניתן לזהות מגמה כללית של שיפור ברמת השירות וירידה בעוצמת הביורוקרטיה לעומת השנה הקודמת כתוצאה ממעורבות מנכ"לים בעשייה למען שיפור. יחד עם זאת, רבעון 2 השנה מציג האטה במגמת העלייה כפי שהתאפיינו הרבעונים השניים בשנים קודמות. חיון מוסיף כי על סמך ניתוח נתוני מגמה של שנים קודמות יש לצפות לסימני שיפור ברבעון הבא."
חיון מצביע על הרעה שחלה בבירוקרטיה שחווים עסקים מתחום המסחר ברבעון 2 2012 – ציון מדד 6.59, לעומת הרבעון הקודם אז עמד המדד על 7.08.

המדד בודק את איכות השירות וחווית הלקוח במשרדי הממשלה ובגופים הממשלתיים השונים ומורכב מארבעה קריטריונים: זמינות נציגים, זמן הטיפול בפניה, יחס אישי ואיכות הפתרונות. המדד בוחן גם תהליכים המתרחשים במשרדים כגון הנפקת רישיונות, הוצאת/חידוש דרכון, תשלומים למשרדים ועוד.

"מדד הביורוקרטיה", המתפרסם אחת לרבעון, פורסם לראשונה בספטמבר 2008 והעניק לשירות הממשלתי ציון שביעות רצון נמוך מאוד - רק 6.5. ברבעון האחרון של 2008 נראו סימנים של עליה לכיוון של 6.61, ועם החלפת הממשלה, ברבעונים הראשון והשלישי של 2009, חלה ירידה לרמות שפל של 6.35 ו 6.36. ברבעון הראשון של 2010 חל שיפור במדד והוא עלה לשיא של 6.79, שנת 2011 לעומת זאת הסתכמה בירידה בציוני משרדי הממשלה. שנת 2012 נפתחה בצורה טובה עם שיפור וחזרה למגמת עליה שנצפתה ברבעון הראשון של השנה, ואילו ברבעון השני נבלמה המגמה ומסתמנת יציבות יחסית ברמה גבוהה יותר מ 2011, כאשר הציון הכללי עומד על 6.80.

מי המשרד הכי ביורוקרטי?

בחישוב ציוני "מדד הביורוקרטיה" לפי משרדים ניתן להבחין כי הרבעון השני של 2012 הסתכם בשמירה על יציבות:
1. במקום הראשון, הגוף הממשלתי הנוח ביותר למגזר העסקי הוא משרד התמ"ת (7.26), עם ציון דומה לרבעון קודם. משרד התמ"ת שומר על רמת שירות טובה וממשיך להוביל את המדד ביחד עם משרד התחבורה שמראה שיפור ברבעונים האחרונים.
2. במקום השני נמצא משרד התחבורה (7.22) שרשם עלייה קלה (לעומת 6.90 ברבעון קודם), ציון הדומה לרבעון המקביל אשתקד.
3. במקום השלישי - המוסד לביטוח הלאומי עם ציון מדד של 7.16. המשרד מראה ירידה קלה ברבעון נוכחי אך עדיין שומר על רמת שירות מעל הממוצע של כלל המשרדים.
4. במקום הרביעימשרד הפנים עם ציון 6.8, עליה לעומת הרבעון הקודם (6.51).
5. במקום החמישי ממוקם משרד הבריאות עם ציון מדד של 6.66. המשרד הציג ברבעון הקודם עליה של חצי נקודה (6.85), אך לא הצליח לשמר אותה ברבעון זה כשרשם ירידה קלה.
6. מעט אחריו במקום השישי נמצא משרד האוצר-רשות המסים (6.64) המראה ירידה מתונה לעומת רבעון קודם (6.83).
7. במקום השביעי והאחרון, הגורם הביורוקרטי ביותר ולפיכך הגרוע ביותר עבור המגזר העסקי הינה מערכת בתי המשפט, הממשיכה לתפוס את המקום האחרון במדד מאז נכנסה אליו בתחילת 2011. ברבעון השני של 2012 נרשמת עלייה קלה מעל לציון 6 (ציון 6.08) ברמת השירות לעסקים, וקיים שיפור לעומת הרבעונים הקודמים.2008

2009

2010

2011

רבעון 1

רבעון 2

2012

2012

כלל המשרדים

6.56

6.36

6.69

6.59

6.84

6.80

משרד התמת

6.75

6.35

6.41

7.20

7.27

7.26

משרד התחבורה

6.27

6.29

7.24

7.09

6.90

7.22

ביטוח לאומי

6.50

6.38

6.45

6.62

7.49

7.16

משרד הפנים

6.46

6.30

7.10

6.77

6.51

6.80

משרד הבריאות

6.64

6.48

6.44

6.30

6.85

6.66

משרד האוצר-רשות המסים

6.78

6.34

6.52

6.42

6.83

6.64

מערכת בתי המשפט
5.80

5.89

6.08
תהליכים ביורוקרטיים - זמן התהליך מהווה מדד מעכב לכל סוגי העסקים:

מה מעכב כל משרד?
ברבעון זה משתני היעילות והזמינות הם גורמים מעכבים בכל המשרדים.
זמן התהליך הינו המעכב המרכזי בכל המשרדים פרט לביטוח הלאומי.
בביטוח הלאומי זמינות הנציגים מעכבת יותר מזמן התהליך.

איזה משרד מבזבז הכי הרבה זמן?
"מדד הביורוקרטיה" של לשכת המסחר ת"א והמרכז, המבוצע באמצעות חברת SQ, מגלה כי נושא הסחבת וזמן הטיפול הם גורם הביורוקרטיה העיקרי. העסקים מדווחים כי זמן הטיפול בפניותיהם אורך כ-פי 4 יותר זמן ממה שנראה להם כסביר.
להערכת העסקים - הזמן הסביר הממוצע לטיפול בפנייה הינו כשלושה שבועות (2.79), בעוד שזמן הטיפול בפועל עומד על כחודשיים וחצי (9.63 שבועות).

נתוני המדד מעלים כי הגורם המתהדר בתואר מבזבז הזמן הגבוה ביותר הינה מערכת בתי המשפט עם זמן שיא של 23 שבועות לטיפול בעסקים הפונים אליה. לשם השוואה, במגזר העסקי סבורים כי זמן הטיפול בעסקים צריך לארוך כשמונה שבועות בלבד (בדומה לרבעונים קודמים).

נתוני המדד מראים כי הסחבת במשרד הבריאות ממשיכה גם ברבעון הנוכחי. העסקים מדווחים כי הטיפול במשרד הבריאות לוקח פי 2.5 מאשר לדעתם נדרש (7.2 שבועות בממוצע לטיפול בתהליך לעומת 2.83 שסבורים העסקים שאמור לקחת).

במשרד האוצר זמן הטיפול בפועל הוא הקצר ביותר מבין המשרדים והוא עומד על 5.53 שבועות לעומת 1.71 שבועות שהינו זמן סביר לטיפול בעיני העסקים. המשרד עשה שיפור משמעותי מאז נתוני 2010 בהם עמד המשרד על זמני טיפול של 10 שבועות ומעלה.

הפונים לביטוח הלאומי מדווחים על זמני טיפול ארוכים בחודש וחצי (6 שבועות) מהזמן הסביר, משך טיפול של כחודשיים לעומת זמן הטיפול הנתפס כסביר – שבועיים בלבד.

במשרד הפנים קיים פער של 11 שבועות בין זמן הטיפול הנתפס כסביר לזמן הטיפול בפועל. בעלי העסקים סבורים כי הזמן הסביר לטיפול בפנייתם הינו כשבועיים וחצי בעוד שזמן הטיפול הממוצע בפועל עומד על 13.5 שבועות.

במשרד התמ"ת משך הטיפול הממוצע ארוך כמעט פי 2.5 (6.88 שבועות לעומת 2.52 שבועות לדעת בעלי העסקים). בדומה למשרד האוצר גם במשרד התמ"ת חל שיפור משמעותי ביחס לזמני טיפול ברבעונים הראשונים של המדידה.

במשרד התחבורה זמן הטיפול בפועל עומד על 6.88 שבועות לעומת 2.52 שבועות שהינו זמן סביר לטיפול בעיני העסקים.

באיזו מידה הביורוקרטיה פוגעת בעסקים?

מנתוני מדד הביורוקרטיה עולה כי כ 40% מהעסקים בישראל סבורים כי הביורוקרטיה במשרדי הממשלה פוגעת במידה רבה עד רבה מאוד בעסקים שלהם, כאשר הביורוקרטיה במשרד הפנים ומשרד הבריאות היא הפוגעת ביותר בעסקים - קרוב למחצית (47%) מהמנהלים טוענים כי הביורוקרטיה במשרדים אלו פוגעת בעסקיהם במידה רבה או רבה מאוד.

קישור למאמר באתר לשכת המסחר, ת"א:

http://www.chamber.org.il/Content.aspx?code=18693&cat=0


ניתן לצפות בנתונים בזמן אמת באתר האיגוד: http://www.chamber.org.il/biro
או באתר www.sqm.co.il , כניסת לקוחות - שם משתמש: biro , סיסמא: biro

נסו בעצמכם

השתמשו בדמו שלנו כדי לדמות כיצד המערכת עובדת.
site/showDemo
Share |
© 2010 Copyright כל הזכויות על התכנים באתר שמורות לחברת SQ איכות השירות.
מונסייט תוכנה בע"מ בניית אתר